Өргөстэй утас

  • Barbed Wire

    Өргөстэй утас

      Тайлбар: Өргөн утсан хашаа нь янз бүрийн материалаас гардаг: Цайрдсан төмөр утас, халуун цайрдсан төмөр утас, PVC бүрсэн төмөр утас. Туршлагатай утсаараа туршлагатай Sharp шугам нь ихэвчлэн MOTTO төрлийн өргөстэй утас, PUMA төрлийн өргөст утас, IOWA төрлийн өргөст утас, сахлын төрлөөр өргөстэй утас, Концертина төрлийн өргөстэй утас хашаа зэргийг санал болгодог. АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ: Өргөн утаснууд нь жижиг аж ахуй, талбайн зориулалттай утсан хашаанууд дээр суурилуулах боломжийг олгодог тул маш олон талын утастай бүтээгдэхүүн юм. Өргөстэй утас ...