Талбайн утас торон хашаа

  • Field Wire Mesh Fence

    Талбайн утас торон хашаа

    Үхэр утас хашаа нь өндөр өндрөөр, хэв маягийн өргөн сонголттойгоор баригдсан бөгөөд энэ нь ёроолоос жижиг нээлтэйгээс эхэлдэг. Энэ нь жижиг амьтдыг нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлдэг. Нугасны түгжээний зангилаа нь хашаагаа дарамт дор өгөх боломжийг олгодог. ямар ч газар нутаг, манай хашааны хашаа нь морь, үхэр, гахай болон бусад том амьтдыг байрлуулах зориулалттай янз бүрийн зайны тохируулга ашиглан хийгдсэн байдаг. Програм: Үхэр хонины адууг агрегатаар тэжээхэд зайлшгүй шаардлагатай.